Kandidaat onafhankelijke deskundige

Controleer eerst of u in aanmerking komt om u kandidaat te stellen als lid van de SARC.

Voor welke raad (Algemene Raad en/of een of meerdere van de 4 sectorraden) stelt u zich kandidaat? *

Persoonsgegevens

Profiel

U kunt bvb. aangeven waar u (professioneel) actief bent, welke opleiding u genoten hebt, over welke (relevante) vaardigheden u bezit, ...

Deskundigheid

Het is aangewezen dat in de Algemene Raad en de sectorraden ook deskundigheid op het gebied van economische, juridische, journalistieke en medische aangelegenheden (dit laatste voor het beleidsveld Sport) aanwezig is. Geef aan of en hoe u hierin deskundig bent.

Motivatie

Upload C.V.

Upload uw cv in PDF of MS Word formaat (max 2 MB).

(achtergrond, gezinssituatie, fysieke beperkingen waarmee rekening moet gehouden worden,...)